Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie" jest Olga Gerlich, Senior Associate w kancelarii Wolf Theiss.

  • Co to jest rękojmia? 
  • Czym jest niezgodność towaru z umową? 
  • Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta?
  • Jakie prawa przedsiębiorcy nabyli w związku z nowelizacją?

Znowelizowana ustawa o prawach konsumenta wyłączyła stosowanie rękojmi z kodeksu cywilnego do umów konsumenckich, przede wszystkim do tak zwanej sprzedaży B2C, jednocześnie wprowadziła nowy reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość sprzedanego towaru, tak zwaną odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową. Jest to poniekąd powrót do rozwiązania systemowego, które obowiązywało przed 2014 rokiem, gdzie odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru uregulowana była w odrębnej ustawie – mówi Olga Gerlich.

Ta nowa odpowiedzialność, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, jest poniekąd analogiczna do dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne towaru, ale jednocześnie wprowadza w stosunku do tego poprzedniego reżimu dużo zmian – dodaje Olga Gerlich.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!