Ministerstwo Finansów od kilku lat uszczelnia system podatkowy, wprowadzając do przepisów kolejne klauzule przeciw unikaniu opodatkowania. Obecnie w przepisach mamy aż osiem takich klauzul, włącznie z klauzulą generalną. Celem tych działań jest odstraszenie podatników od agresywnych optymalizacji podatkowych i od unikania opodatkowania. 18 grudnia 2019 r. Rada do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wydała trzy precedensowe opinie dotyczące zastosowania klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania. Najciekawsze w nich jest stwierdzenie, że można ją stosować, gdy wszystkie czynności zostały dokonane przez podatnika przed wejściem jej w życie. Eksperci nie zostawiają suchej nitki na tej opinii. Sprawę rozstrzygną więc sądy.