Gościem Karoliny Pondel-Sycz w podcaście DGPTalk Eureka! jest prof. Marcin Sielezniew, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się badaniem motyli. W rozmowie wyjaśnia jaki wpływ na motyle ma działalność człowieka i zmiany klimatu.

Badanie motyli:

Lepidopterolog to naukowiec zajmujący się badaniem motyli. Prof. Marcin Sielezniew tłumaczy w jaki sposób prowadzi się badania i obserwacje tych owadów. Wyjaśnia, że jedną z metod jest znakowanie skrzydeł motyli cyframi, od strony widocznej po ich złożeniu. Dzięki temu lepidopterolodzy mogą śledzić dane osobniki. Stosuje się również tzw. motylowe spacery, podczas których badacze liczą i oceniają napotkane gatunki. Okazuje się, że spośród około 3200 gatunków motyli występujących w Polsce, tylko nieco ponad 150 to motyle dzienne, pozostałe to ćmy. To co je odróżnia, to przede wszystkich czułka, które u ciem są bardziej zróżnicowane. Prof. Marcin Sielezniew wymienia jaka działalność człowieka ma negatywny wpływ na motyle. Są to przede wszystkim częste koszenia łąk, czy zmienianie ich w pola kukurydzy, stosowanie nawozów ograniczających wysiew kwiatów oraz orka i ekspansywna urbanizacja. Dla części gatunków motyli trudne do zniesienia są również zmiany klimatyczne, jednak istnieją takie, dla których są one korzystne – gatunki pospolite. Niekture gatunki motyli, potrafią zaadaptować się do nowych warunków środowiska, na przykład Pasyn debrak, motyl który występował w Polsce do lat 60 XX w. i żywił się groszkiem wiosennym oraz czerniejącym. Powrócił do kraju w 2019 roku w okolicach Przemyśla i w Bieszczadach dzięki zaadaptowaniu do nowego pożywienia – robinii akacjowej.

Łaskotani motyla skrzydłami

Prof. Marcin Sielezniew jest współzałożycielem Towarzystwa Ochrony Motyli w Polsce i koordynuje monitoring motyli dziennych w kraju w ramach europejskiej sieci butterfly-monitoring.net. W rozmowie zachęca do obserwowania na Facebooku strony „Łaskotani ­motyla skrzydłami”, prowadzonej przez Izabelę Dziekańską, która również zajmuje się badaniem motyli na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki