W czasach starożytnej Grecji filozofia obejmowała całą wiedzę, a z czasem wyodrębniono z niej tzw. nauki szczegółowe (np. matematykę i astronomię).

Filozofia królową nauk.

Współcześnie jednak kwestia filozofii rozumianej jako nauki nie jest jednoznaczna. Sami filozofowie mają bardzo różne stanowiska dotyczące konkretnych zagadnień tej dziedziny. Zwracają uwagę na to, że przedstawianie kwestii filozoficznych, np. związanych ze światopoglądem, jako naukowych prowadzi do negatywnych konsekwencji. Niektórzy podkreślają, że cele nauki
i filozofii mogą być inne: np. nauka nie jest przydatna do rozstrzygania kwestii egzystencjalnych takich jak sens życia czy stosunek człowieka do Transcendencji. Niektórzy twierdzą, że nauka i filozofia są w konflikcie, inni, że wzajemnie się uzupełniają. Współcześnie filozofia przedstawiana jest jako rozwijanie umiejętności argumentacji, krytycznego i samodzielnego myślenia oraz logiki. Jak można zauważyć już na samym wstępie mówienia o filozofii, trudno jest jednoznacznie stwierdzić czym jest i jak ją zrozumieć. Z pomocą przychodzi portal internetowy i dwumiesięcznik Filozofuj!

Filozofuj!

Dwumiesięcznik Filozofuj! to jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Wszystko zaczęło się w 2014 od tekstu „O potrzebie filozofii” dr hab. Artura Szutty, (redaktor naczelny czasopisma). Tekst kończy się refleksją o złej sytuacji filozofii i braku czasopisma popularyzującego tę dyscyplinę. Pierwszy numer Filozofuj! ukazał się w 2015 roku. Później powstał również portal internetowy filozofuj.eu oraz wiele inicjatyw popularyzatorskich, np. kluby „Filozofuj!”. Obecnie strona internetowa filozofuj.eu to największy popularnofilozoficzny serwis w Polsce. W naszej rozmowie dr hab. Artura Szutta odpowiada na pytania czym jest filozofia, czy każdy może być filozofem oraz jaka jest jego ulubiona idea filozoficzna. Za swoją działalność redakcja czasopisma otrzymała w 2020 roku nagrodę w konkursie Popularyzator Nauki w kategorii Media.