Syglass to pierwsza na świecie technologia druku 3D ze szkła niskotemperaturowego. Projekt powstał we współpracy polskiego harware haus’u Sygnis New Technologes (która jest częścią spółki innowacji deeptech Sygnis SA) z naukowcami z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Pionierska metoda pozwoli zrealizować dotąd niemożliwe, zaawansowane projekty z zakresu optyki, fotoniki, cyberbezpieczeństwa, ochrony środowiska i sieci Smart Grid. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W wyniku pięciu lat projektu badawczo-rozwojowego powstała unikatowa drukarka 3D pozwalająca na precyzyjne drukowanie światłowodów różnych kształtów do szerokiego zastosowania. Opracowana drukarka 3D umożliwia druk z dowolnego szkła o temperaturze mięknięcia do 700⁰C. Premiera technologii Syglass odbyła się w listoparzie 2021 roku i była prezentowana na targach międzynarodowych FORMNEXT (Frankfurt) i GITEX (Dubaj) oraz na największych targach druku 3D w Polsce – Dni Druku 3D (Kielce).

Opracowana technologia wprowadza minimum czternastokrotne skrócenie procesu produkcji jednego włókna światłowodu. Oznacza to znaczne skrócenie czasu pracy sprzętu specjalistycznego i personelu, a w konsekwencji redukcję kosztów produkcji z ok. 50 tysięcy złotych do 20 tysięcy (zależnie od stopnia skomplikowania światłowodu). Obecnie czołowe światowe laboratoria wytwarzają ok. 20 nanostrukturyzowanych preform rocznie, nowa technologia pozwoli na wzrost produkcji nawet do 180 szt./rok przy zastosowaniu zaledwie jednej maszyny.

Wśród dotychczasowych drukarek 3D działających w oparciu o szkło Syglass jako jedyna umożliwia tworzenie preform światłowodowych. Technologia pozwala na druk z czystego szkła, a otrzymane preformy nie wymagają dodatkowej obróbki mechanicznej ani termicznej. Drukarka umożliwia druk dwoma rodzajami szkła, o różnych współczynnikach załamania światła.

Nowa technologia obecnie jest na etapie wdrożeniowym, a spółka Sygnis SA zapowiada, że cena urządzenia nie przekroczy 200 000 euro w żadnej z możliwych konfiguracji.

Projekt realizowano w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka - Sygnis New Technologes na badania nad technologią Syglass otrzymało 2,6 mln złotych.