dr hab. Anna Wileczek jest kierowniczką Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży (OJiKM). Jest to portal internetowy gromadzący słowa, wyrażenia, frazy, memy, wirale, czyli jednostki znaczeniowe, istotne dla sposobu komunikacji i stylu bycia współczesnych młodych ludzi. Celem obserwatorium jest popularyzacja wiedzy o języku młodzieży oraz wzorach i sposobach uczestniczenia w kulturze.

Młodomowa:

Młody człowiek funkcjonuje jako uczeń, uczestnik życia rodzinnego, rówieśnik, członek wielu społeczności wirtualnych, fan, konsument i prosument, czy jako kreator wpływu na innych, czyli „influencer”. Musi odnaleźć się w wielu rolach społeczno-kulturowych, czemu towarzyszy „produkcja” wielu słów, znaków, tekstów czy obrazów. W naszej rozmowie dr hab. Anna Wileczek tłumaczy czym jest slang młodzieżowy, co go charakteryzuje oraz jakie zachodzą w nim zmiany. Jak zauważa „współczesny slang młodzieżowy w dużym stopniu oderwał się od języka uczniowskiego - języka szkoły. Jeszcze na początku lat 90 ubiegłego wieku i na początku XXI wieku, w słownikach gwary uczniowskiej można było odnaleźć niemal 200 synonimów oceny niedostatecznej. W tej chwili tych nowych jednostek na oznaczenie pewnych elementów rzeczywistości szkolnej, w tym oceny niedostatecznej jest bardzo niewiele. Dziś w jednym ze społecznościowych słowników internetowych slangu młodzieżowego mamy około 200 synonimów, ale już nie oceny niedostatecznej, ale marihuany”. Ta zmiana oznacza, że obecnie język młodzieży jest kodem interakcji ludycznych, doświadczeń towarzyskich, ale niekoniecznie tych związanych z życiem szkolnym.

Rada młodzieżowa:

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży tworzą nie tylko naukowcy z Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także rada młodzieżowa złożona z nastolatków. Jedną z nich jest Katarzyna Kwas, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W naszej rozmowie Kasia mówi o slangu młodzieżowym z perspektywy naturalnego użytkownika tej odmiany potocznego języka polskiego.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki