Zakaz rejestracji nowych aut spalinowych i nowa strategia inwestycyjna Polski i Europy będą tematami kolejnego kongresu MOVE. Kongres odbędzie się 4 kwietnia 2024 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, podczas Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które odwiedzają dziesiątki tysięcy zwiedzających.

Od pięciu lat grono złożone z kilkuset ekspertów i praktyków z sektora motoryzacyjnego wymienia wiedzę, doświadczenia i idee w obszarze zrównoważonego transportu. Uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele administracji publicznej, organizacji branżowych, sektora motoryzacyjnego, paliwowego i energetycznego oraz reprezentanci świata nauki. Obecność autorytetów z tak różnych dziedzin jest niezbędna, aby odpowiedzieć na najbardziej palące problemy świata motoryzacji.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego w 2035 roku wejdą w życie przepisy dotyczące emisji CO2 dla aut osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Całkowity zakaz rejestracji na terenie Unii Europejskiej aut spalinowych, przyszłość motoryzacji oraz potrzeba nowej strategii inwestycyjnej w tym sektorze, będą jednymi z kluczowych tematów podczas kongresu MOVE 4 kwietnia w Poznaniu. Zmiany te będą prawdziwą rewolucją w historii przemysłu motoryzacyjnego.

- Grupa MTP zaprasza do Poznania przedstawicieli branży motoryzacyjnej, energetycznej oraz regulatorów, aby stworzyć arenę dialogu na temat przyszłości motoryzacji i wyzwań, jakie stwarza transformacja w kierunku elektromobilności - mówi Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP, która jest organizatorem kongresu.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Dla Polski to duże wyzwanie, ale i szansa biorąc pod uwagę, że sam przemysł motoryzacyjny stanowi 10 procent polskiego PKB i ponad 21 procent całego eksportu przemysłu, z wartością ponad 15 mld dolarów, która co roku wzrasta. Przemysł motoryzacyjny oczekuje korzystnych regulacji w zakresie cen energii, dostępu do surowców, budowy bezpośrednich sieci energetycznych, farm wiatrowych a wreszcie dostępności energii do produkcji z zielonymi certyfikatami. To warunek inwestycji w nowe nisko- i zero-emisyjne napędy. Na braku tych inwestycji polska gospodarka może sporo stracić.

Równolegle z rewolucją dotyczącą zeroemisyjnych napędów ma miejsce transformacja energetyczna i cyfrowa. Producenci podkreślają, że do osiągnięcia sukcesu potrzeba współpracy administracji i wielu branż przemysłu. - Polska jest w stanie przyciągać nowych inwestorów chociażby poprzez swój ogromny potencjał w warunkach wytwarzania energii w sposób zeroemisyjny. Do tego potrzebne są odpowiednie regulacje - zaznacza Ilona Antoniszyn, Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu MOVE, Head of Political Affairs w VOLKSWAGEN GROUP POLSKA.

Ważną tematyką podczas tegorocznego kongresu będą alternatywne źródła energii i obszar zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym. Tym kwestiom są także poświęcone debaty i prelekcje z udziałem cenionych ekspertów. Poznamy również kierunki rozwoju europejskiej gospodarki, z uwzględnieniem branży motoryzacyjnej, którą wyznacza Unia Europejska w ramach programu Green Deal i pakietu Fit for 55.

Dyskusja skoncentruje się też na wsparciu dla zero-emisyjnych pojazdów i infrastruktury technicznej. Przedstawione zostaną uwarunkowania i zagrożenia, które mogą opóźnić rozwój elektromobilności. To min. kwestia tworzenia koniecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania ich paliwem alternatywnym (np. wodorem).

Ważnym zagadnieniem jest również osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dotyczy to także ciężkiego transportu, któremu proponuje się osiągnięcie w 2040 roku 90 procent redukcji emisji C02. By to osiągnąć, trzeba będzie podjąć szereg działań, w tym zbudować nową infrastrukturę paliw alternatywnych. Uczestniczący w kongresie MOVE eksperci, przedstawią nam możliwe w tym względzie rozwiązania dla przyszłości transportu ciężarowego w Unii Europejskiej.

Przedstawiciele branży energetycznej, motoryzacyjnej, świata nauki oraz organizacji branżowych omówią aktualny stan rozwoju alternatywnych rodzajów napędów samochodowych: paliw syntetycznych, wodoru, gazu i napędów elektrycznych. Przedstawią ich zalety oraz możliwości ich wykorzystania w transporcie.

Organizatorem kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu – motoryzacyjnego, energetycznego i paliwowego. Nie zabraknie również członków administracji publicznej oraz świata nauki.

MOVE – International Mobility Congress

4 kwietnia 2024, Poznań Congress Center

Dodatkowe informacje: www.kongresmove.pl