Wśród tematów Kongresu:

  • Nowy Europejski Ład (w tym Nowy Zielony Ład) – wieloletnia strategia gospodarcza UE
  • ESG w budowaniu wartości przedsiębiorstw i relacji z interesariuszami
  • Digitalizacja gospodarki wyzwaniem i szansą dla relacyjnej bankowości korporacyjnej
  • Perspektywy Bankowości Inwestycyjnej. Jak pobudzić popyt inwestycyjny i ograniczyć ryzyko dla prywatnych inwestorów?
  • Wiarygodność na rynku obligacji korporacyjnych
  • Interwencjonizm państwa w gospodarkę
  • Wodór i biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego

Od powstania Kongresu w roku 2015 współorganizatorem jest niezmiennie Bank Pekao S.A.

Reklama

Więcej informacji o Kongresie oraz program dostępne są na stronie

Rejestracja możliwa jest do 18 października 2021.