Przygotowali państwo raport nt. udziału kobiet w rynku pracy i kadrze zarządzającej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Jak wygląda u nas sytuacja – na tle regionu, ale także szerzej, państw nordyckich czy Europy Zachodniej – jeżeli chodzi o udział kobiet w rynku pracy?
Polska i Europa Środkowo-Wschodnia wypadają dobrze – jako region jesteśmy trzeci na świecie pod względem równości płci w badaniu z 2019 r. przeprowadzonym przez McKinsey Global Institute. Tę wysoką pozycję w globalnym zestawieniu zawdzięczamy głównie szerokiemu dostępowi do szkolnictwa, możliwości zatrudnienia oraz stosunkowo wysokiemu poczuciu fizycznego bezpieczeństwa wśród kobiet. Warto pamiętać, że na świecie są kraje, gdzie dziewczynki nie mogą chodzić do szkoły, a kobiety pracować.
Nie znaczy to, że możemy osiąść na laurach. Pod wieloma względami odstajemy od Europy Zachodniej i krajów nordyckich, a uważamy, że do nich właśnie powinniśmy się porównywać. Na ich tle kiepsko wypadamy szczególnie pod względem odsetka kobiet wśród polityków i kadry zarządzającej oraz udziału kobiet w rynku pracy. W Polsce ten ostatni współczynnik wynosi 63 proc., a na przykład w krajach nordyckich aż 79 proc.
Jakie są główne przyczyny niższej aktywności zawodowej kobiet w Polsce?