Kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa sprawił, że Europa i świat będą szukać nowego modelu ekonomicznego uwzględniającego pozycje poszczególnych państw z ich potencjałem demograficznym i ekonomicznym.
Na nowo będziemy musieli określić nasze standardy i priorytety. Ten, kto nie wyciągnie wniosków na przyszłość, straci podwójnie. Warunkiem uczestnictwa w gospodarce jutra jest utrzymanie płynności firm i zachowanie miejsc pracy. By powyższe założenia zostały zrealizowane, potrzebny jest jednak mocny impuls, bodziec, który wyzwoli na nowo zubożony w wyniku epidemii gospodarczy i ekonomiczny potencjał Europy.
Globalna pandemia będzie miała wciąż trudne do precyzyjnego oszacowania skutki gospodarcze. Wydaje się jednak przesądzone, że kryzys, z jakim się zmierzymy, będzie czymś bezprecedensowym dla doświadczenia europejskich pokoleń powojennych.