W Polsce podpisano dotychczas tylko kilkadziesiąt umów na sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy. Ich popularność jednak rośnie.

Skąd wziąć zieloną energię? Firma może kupić ją bezpośrednio od wytwórcy, podpisując specjalną umowę cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). Z raportu Fundacji RE-Source Poland Hub i kancelarii DWF Poland „Rynek cPPA w Polsce” wynika, że od 2018 r. podpisano 63 takie umowy. Co roku ich liczba rośnie. Zwiększa się również całkowity wolumen energii w zawieranych umowach. Wynosi on ok. 5,2 TWh/r. To kilka procent zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju.

Pierwszymi, którzy zawarli taką umowę w Polsce, byli Mercedes Benz i wytwórca OZE, firma VSB. Statystka pokazuje, że po stronie odbiorców takie kontrakty podpisują głównie duże firmy. Jednym z powodów jest z pewnością większa świadomość korzyści, jakie ze sobą niosą. Jak podają autorzy raportu, ceny negocjowane w ramach umów cPPA są zazwyczaj niższe od tych, jakie można uzyskać na rynku energii, a tym samym zapewniają odbiorcom większe oszczędności. Długoterminowość umów (10, 15 i więcej lat) pozwala firmom zabezpieczyć się przed wahaniami cen. Jest jeszcze jeden powód, dla którego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zawarcie z wytwórcą umowy cPPA.

– Przewidujemy, że w 2024 r. umowy cPPA będą nadal najbardziej elastycznym instrumentem, za pomocą którego odbiorcy korporacyjni mogą realizować cele w zakresie ESG w kwestiach środowiskowych. A są one coraz bardziej istotne dla renomowanych firm. Podpisanie każdego kolejnego kontraktu cPPA jest postrzegane jako godny promocji sukces w dążeniu do zeroemisyjności – mówi dr Karol Lasocki, partner kierujący departamentem OZE w kancelarii prawnej DWF Poland.

Sposób kontraktowania energii elektrycznej na podstawie umów cPPA różni się w zależności od zlokalizowania względem siebie odbiorcy i wytwórcy energii elektrycznej z OZE. Wybór najodpowiedniejszego modelu biznesowego to kwestia kluczowa, która, zdaniem twórców raportu, jest uwarunkowana wieloma czynnikami. To sposób zarządzania ryzykiem przez firmę, podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) czy wielkości firmy. Różne typy kontraktów cPPA umożliwiają wybranie najodpowiedniejszego modelu, dopasowanego do potrzeb odbiorców korporacyjnych i wytwórców energii elektrycznej z OZE.

Z raportu „Rynek cPPA w Polsce” wynika, że w większości przypadków odbiorcami zielonej energii są firmy z sektorów produkcyjno-przemysłowego i telekomunikacyjnego. Coraz więcej pojawia się w tym gronie przedstawicieli sektora nieruchomości i zgodnie z prognozami zainteresowanie umowami cPPA będzie w tej branży coraz większe. Eksperci spodziewają się też, że w końcu dojdzie w tym roku do podpisania takich umów miedzy wytwórcami OZE i samorządami. Zakłada się, że zainteresowanie umowami cPPA w 2024 r. będzie rosło również wśród mniejszych polskich firm. ©℗