Sprawa zaczęła się, gdy w 2015 r. duńska firma PWT A/S zarejestrowała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy graficzny przedstawiający czarną koronę z okrągłymi klejnotami. Był on przypisany do towarów z klasy 25, a konkretniej odzieży, obuwia i nakryć głowy.
W 2016 r. szwajcarska spółka Rolex SA złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie tego znaku. Zwróciła uwagę, że od 2001 r. ma zarejestrowane podobne oznaczenie w klasie 14 – dla zegarków, a także znak tej samej korony z podpisem „ROLEX”. Jako podstawę prawną dla wniosku spółka wskazała art. 8 ust. 1 lit. b oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przepisy te stanowią, że nie można rejestrować oznaczenia, które jest identyczne lub podobne do wcześniej istniejącego znaku towarowego. Właściciel tego wcześniejszego ma zaś prawo do unieważnienia podobnego oznaczenia, które uzyskało ochronę.