Sprawa zaczęła się w marcu 2020 r., gdy polski producent żywności gotowej do spożycia – Sushi & Food Factor sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Robakowie – dokonał zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dwóch znaków towarowych dla oznaczeń graficznych. Oba przedstawiały napis „READY 4YOU”, gdzie dwa człony zostały przedzielone dwoma ukośnymi kreskami. Znaki różniły się tylko kolorem tła – jeden umiejscowiono na beżowym tle, drugi zaś na gradiencie koloru czerwonego.
Oznaczenia miały być zarejestrowane w klasach 29, 30 i 43, odnoszących się m.in. do żywności, napojów oraz usług restauracyjnych. Ekspert EUIPO odrzucił jednak oba wniesione zgłoszenia. Stwierdził, że są one pozbawione charakteru odróżniającego. Argumentował, że wyrażenie „ready 4you” będzie tłumaczone przez konsumentów anglojęzycznych jako „gotowy dla ciebie”. Co, zdaniem urzędu, niesie za sobą jedynie promocyjne przesłanie dotyczące cech towarów i usług. Nie wskazuje jednak na konkretne cechy tychże produktów. Z kolei kolory przedstawione na zgłoszonych znakach nie są na tyle nietypowe dla branży, aby nadać tym oznaczeniom charakter odróżniający. Elementy graficzne są zaś zbyt proste, aby odwrócić uwagę konsumenta od promocyjnego przekazu tych znaków.