Sprawa dotyczyła zarejestrowanego przez niemiecką spółkę Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH znaku towarowego „Хозяин” (z ros. gospodarz). Oznaczenie zostało przypisane do towarów z trzech klas odnoszących się m.in. do ekstraktów mięsnych, kawy, herbaty oraz świeżych owoców i warzyw.
Cztery lata po rejestracji tego znaku Peter Schuju zamieszkały w Borchen (Niemcy) złożył w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o jego unieważnienie. Jako podstawę wskazał kolizję znaku „Хозяин” z zarejestrowanym przez siebie (w tych samych klasach) oznaczeniem „Хозяюшка” (z ros. gospodyni). EUIPO uwzględniło wniosek Petera Schuju o unieważnienie znaku należącego do niemieckiej spółki. Ta złożyła jednak skargę do Sądu Unii Europejskiej.