dr Bartosz Draniewicz, radca prawny
Tak, od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne, a to na skutek wejścia w życie ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151; dalej: nowelizacja).