Przypomnijmy, że w kwietniu zeszłego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji propozycje zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym oraz ustawie o własności lokali. Po analizie nadesłanych opinii resort przygotował nową wersję projektu nowelizacji, do której dotarł DGP. Wprowadzono w niej kilka istotnych modyfikacji. Jedną z nich jest rezygnacja z możliwości głosowania poza posiedzeniem walnego zgromadzenia.
Mechanizm potencjalnie korupcjogenny