Chodzi o dealerów samochodów marki DAF. Ukarane spółki podzieliły rynek i ustaliły, że każda z nich będzie sprzedawała pojazdy na określonym terenie i nie będą one rywalizować o klientów w innych częściach Polski. Przedstawiciele firm tworzących kartel wymieniali się również informacjami o cenach, a w przypadku czterech spółek – także informacjami o ofertach składanych w przetargach. – W wyniku zmowy potencjalny nabywca ciężarówek mógł kupić je tylko u określonego sprzedawcy za określoną przez niego cenę. Nie mógł kupić pojazdu taniej w innej części Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie branży transportu drogowego w Polsce, zmowa mogła mieć negatywne skutki dla całej gospodarki – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny cytowany w komunikacie urzędu.
Nielegalne porozumienie trwało od 2011 r. do marca 2018 r.