Zespół ds. Suplementów Diety – organ opiniodawczo-doradczy głównego inspektora sanitarnego – wydał niedawno uchwałę w sprawie niektórych substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety. To pierwszy dokument tego zespołu wprost wymieniający składniki, które nie powinny znaleźć się w tych produktach żywnościowych. Wcześniejsze uchwały zespołu przyjmowane od 2019 r. dotyczyły jedynie rekomendowanych dawek określonych substancji. Teraz jednak na cenzurowanym znalazły się: chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny, pieprz metystynowy, pankreatyna, ibutamoren, DMAA, ligandrol i ostaryna.
W rejestrze publicznym suplementów diety prowadzonym przez GIS jest wpisanych kilkanaście produktów zawierających wspomniane substancje. Ich wytwórcy obawiają się, że powiatowe stacje sanepidu lada moment będą wszczynać postępowania zmierzające ku wycofaniu ich artykułów z rynku. Od branży słyszymy bowiem, że tak było w przypadku innych dokumentów wydawanych przez zespół doradczy.