Pracę nad samoregulacją zasad franczyzy przez kilka miesięcy prowadził zespół roboczy Rady Przedsiębiorców działającej przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców. Miał on przygotować kodeks dobrych praktyk.
Przedstawicielom franczyzodawców i franczyzobiorców nie udało się jednak dojść do porozumienia. Kością niezgody okazał się termin wypowiedzenia umowy. Dlatego na początku czerwca zadecydowano o przeniesieniu prac do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak poinformował nas resort, obecnie trwa w nim analiza rozwiązań dotyczących uregulowania rynku franczyzy w Polsce, przede wszystkim tych zawartych w raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.