Pięcioletni termin przedawnienia roszczeń o zakazanie bezprawnego używania chronionego znaku towarowego rozpoczyna się za każdym razem, gdy dojdzie do kolejnych naruszeń ochrony albo bezprawnego użycia tego znaku – orzekł Sąd Najwyższy.

Sprawa dotyczyła producenta tzw. grilli samochodowych (osłon – atrap chłodnicy), który bez zgody i upoważnienia używał chronionego na terenie Unii Europejskiej znaku towarowego – oznaczenia jednej z najbardziej znanych na świecie niemieckich marek samochodowych z wyższej półki. Został on pozwany przez przedstawiciela tej marki w Polsce, ale nieoczekiwanie jego powództwo dotyczące typowych roszczeń niepieniężnych (ochronnych), takich jak zakaz używania oznaczenia, wycofanie wszystkich wyprodukowanych atrap oraz publikacja ogłoszenia o orzeczeniu, zostało oddalone.
Sąd I instancji uznał bowiem zarzut przedawnienia. Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324) termin przedawnienia biegnie od początkowego terminu działania naruszyciela, a pozwany producent prowadził działalność od połowy lat 90. XX wieku. Już wówczas produkował części samochodowe oznaczone chronionym znakiem towarowym, do którego producentowi przysługuje prawo wyłączne. Zdaniem sądu w tej sytuacji pięcioletni termin przedawnienia roszczeń określony w art. 289 prawa własności przemysłowej dawno już upłynął, co uczyniło cały pozew bezskutecznym.
Właściciel marki złożył apelację i tu pojawiły się problemy, które zaowocowały zagadnieniem prawnym, nad którym musiał się pochylić siedmioosobowy skład SN. Chodziło o to, od kiedy liczyć termin przedawnienia roszczeń niepieniężnych o ochronę unijnego znaku towarowego – od pierwszego dnia naruszenia czy też inaczej – biorąc pod uwagę, że działania naruszyciela nie mają charakteru jednorazowego, są ciągłe, powtarzalne i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń.
SN obradując w rozszerzonym składzie, orzekł, że gdy naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego (w tym o zakazanie naruszeń tego znaku), pięcioletni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. Tym samym trudno przyjąć, że przedawnienie rozpoczęło bieg, gdy pozwany producent naruszający prawa do marki zaczął działalność. Ale o zakresie ewentualnych roszczeń orzeknie sąd.

orzecznictwo

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 30/20