Sprawa dotyczyła producenta tzw. grilli samochodowych (osłon – atrap chłodnicy), który bez zgody i upoważnienia używał chronionego na terenie Unii Europejskiej znaku towarowego – oznaczenia jednej z najbardziej znanych na świecie niemieckich marek samochodowych z wyższej półki. Został on pozwany przez przedstawiciela tej marki w Polsce, ale nieoczekiwanie jego powództwo dotyczące typowych roszczeń niepieniężnych (ochronnych), takich jak zakaz używania oznaczenia, wycofanie wszystkich wyprodukowanych atrap oraz publikacja ogłoszenia o orzeczeniu, zostało oddalone.
Sąd I instancji uznał bowiem zarzut przedawnienia. Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324) termin przedawnienia biegnie od początkowego terminu działania naruszyciela, a pozwany producent prowadził działalność od połowy lat 90. XX wieku. Już wówczas produkował części samochodowe oznaczone chronionym znakiem towarowym, do którego producentowi przysługuje prawo wyłączne. Zdaniem sądu w tej sytuacji pięcioletni termin przedawnienia roszczeń określony w art. 289 prawa własności przemysłowej dawno już upłynął, co uczyniło cały pozew bezskutecznym.