Pomimo epidemii koronawirusa nie ma w tym roku taryfy ulgowej: terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i innych tego typu danin nie zmieniły się. Do 31 marca powinni zatem rozliczyć się przedsiębiorcy wprowadzający do atmosfery pyły lub gazy, a także składujący odpady czy emitujący gazy cieplarniane. Przy czym muszą nie tylko złożyć odpowiedni wykaz do marszałka województwa o zakresie korzystania ze środowiska, lecz także wnieść opłatę roczną. A krąg zobowiązanych jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. podmioty posiadające flotę aut służbowych, używające w procesie produkcji farb, lakierów czy innych substancji uwalniających się do atmosfery, stacje paliw, wędzarnie, a nawet hodowcy drobiu czy samodzielnie ogrzewający siedziby swoich firm. Jeszcze wcześniej, bo 15 marca, dla większości przedsiębiorców – m.in. dla wprowadzających opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory – mija termin rozliczających opłatę produktową. Niestety o pomyłkę nie jest trudno. Dziś podpowiadamy więc, jak złożyć sprawozdania za 2020 r. oraz jak wyliczyć należne opłaty.

JP