Klienci operatora UPC, od których firma pobierała płatności za aktywowaną usługę "Pakiet Bezpieczeństwa UPC" pomimo braku ich zgody na jej uruchomienie, mogą liczyć na rekompensatę od spółki - czytamy w piątkowym komunikacie UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał operatora UPC Polska do zakończenia szkodliwej dla konsumentów praktyki oraz przyznania im rekompensaty. Jak przekazał w komunikacie Urząd - decyzja w tej sprawie jest prawomocna.

Przedsiębiorca, który oferuje dodatkowo płatne usługi do umowy, musi uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na ich aktywację - czytamy. W treści komunikatu Urząd przypomniał, że operator aktywował usługę "Pakiet Bezpieczeństwa UPC", czyli dodatkowy program antywirusowy, bez otrzymywania zgody ze strony klientów. Konsumenci byli informowani o tym, że usługa będzie włączona, a jej koszt po okresie próbnym wyniesie 9 zł miesięcznie. UOKiK podkreślił jednak, że sama informacja w takim wypadku nie jest wystarczająca - firma świadcząca usługi powinna zapytać konsumenta o zgodę, czego UPC nie robiło. Część konsumentów nie była w ogóle informowana o aktywacji dodatkowej usługi i związanymi z nią opłatami - czytamy w komunikacie UOKiK.

Cytowany przez komunikat Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że "spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie, to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty".

Jak zaznaczył Chróstny "konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi "Pakiet Bezpieczeństwa UPC".

W komunikacie Urzędu czytamy, iż Prezes UOKiK zobowiązał UPC Polska do zakończenia szkodliwej dla klientów praktyki oraz do usunięcia jej skutków poprzez przyznanie konsumentom rekompensaty, którą otrzymają automatycznie. "Oznacza to, że spółka zwróci swoim klientom środki w postaci upustu na kolejnej fakturze. Z kolei byli abonenci zostaną poproszeni przez przedsiębiorcę o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego w celu otrzymania zwrotu" - wyjaśnił cytowany przez komunikat Prezes Chróstny.

UPC Polska zostało zobowiązane do zmodyfikowania procedury zawierania umowy, której elementem jest program antywirusowy. Konsument będzie musiał być wyraźnie pytany o to, czy zgadza się na ponoszenie opłaty za dodatkową usługę w ramach każdego z trybów zawierania umowy. Ponadto, konsumenci, którzy zrezygnowali z "Pakietu Bezpieczeństwa UPC" pomiędzy otrzymaniem pierwszej lub drugiej lub trzeciej, a wystawieniem przez UPC Polska kolejnej faktury zawierającej naliczenie za korzystanie z usługi dodatkowej, będą mogli otrzymać zwrot tych płatności. Spółka zwróci im kwotę od 9 do 27 zł.

UPC Polska zostało również zobowiązane do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących ponoszenia opłat za "Pakiet Bezpieczeństwa UPC", które zostały zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz które wpłynęły lub wpłyną do spółki w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 30 dni po wprowadzeniu przez operatora nowych procedur - przekazał w swoim komunikacie Urząd. Firma UPC Polska ponownie musi rozpatrzyć również odrzucone reklamacje konsumentów obciążonych opłatą za dodatkową usługę, które wpłynęły do niej od połowy maja 2016 r.