Nowelizacja dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi sytuacjom kryzysowym, a także przeciwdziałaniem im.

W nowelizacji znajdują się m.in. rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

W nowelizacji znalazły się też inne rozwiązania. W myśl jednego z nich osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewniać personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym.

Reklama

Zostaną ponadto zobligowane do monitorowania stanu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia braków w tym zakresie.

Nowela wprowadza też zmianę pozwalającą na zabezpieczenie świadczenia integracyjnego dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.