Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada przedłużenie na przyszły rok obecnych programów gwarancyjnych zabezpieczających kredyty dla przedsiębiorców. Mają być co najmniej równie korzystne jak teraz, a w przypadku gwarancji de minimis – jeszcze bardziej atrakcyjne

Na czas epidemii BGK uruchomił wiele programów i rozwiązań, które mają wspierać polskich przedsiębiorców, przede wszystkim tych poszkodowanych przez COVID-19 (m.in. gwarancje de minimis i inne, dofinansowania do oprocentowania kredytów). Wiele z tych programów było jednak zaplanowanych tylko do 31 grudnia 2020 r. Teraz – z uwagi na przedłużający się czas epidemii – BGK pracuje nad ich przedłużeniem.
Już wiadomo, że od stycznia 2021 r. zwiększy się kwota gwarancji de minimis do 1,5 mln euro. Ponadto bank wydłuży okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 75 miesięcy (obecnie jest to 39 miesięcy), a dla kredytów inwestycyjnych do 120 miesięcy (do tej pory maksymalnie 99 miesięcy). Jest jeszcze inna ważna dla wielu firm nowość: gwarancją będzie można obejmować kredyty walutowe. Co istotne – mimo korzystniejszych warunków – bank nadal nie będzie pobierał prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji.
To nie wszystko: w programie „Kreatywna Europa” bank zrezygnuje z prowizji za gwarancje udzielane przedsiębiorcom z sektora kultury i kreatywnego. Planuje się również wprowadzenie gwarancji leasingu (z powodu dużego zapotrzebowania na tego typu produkt zarówno ze strony leasingodawców, jak i leasingobiorców).
– Łącznie BGK przygotował kilkanaście nowych lub zmodyfikowanych na czas pandemii rozwiązań dla przedsiębiorstw z każdej branży i każdej wielkości – mówi Anna Ciastoń z biura prasowego BGK.
Do tej pory z programów gwarancyjnych BGK skorzystało ok. 65 tys. przedsiębiorców, a wartość finansowania to prawie 50 mld zł. Przedsiębiorcy najbardziej zainteresowani są gwarancjami de minimis. Umożliwiają one bezpłatne zabezpieczenie spłaty 80 proc. wartości kredytu. Do tej pory firmy zabezpieczyły kredyty na kwotę prawie 27 mld zł, a skorzystało z tego prawie 50 tys. przedsiębiorców, najczęściej działających w sektorach dominujących w polskiej gospodarce: handlowym (5,6 mld zł), budowlanym (2,9 mld zł) oraz produkcyjnym (2,6 mld zł).
Pełna lista rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK jest dostępna na stronie BGK.pl.
Oprac. JP