Inaczej legislator, podmiot odpowiedzialny za ustanowienie nowego prawa (procesu legislacyjnego).

Zgodnie z artykułem 95 Konstytucji RP władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat