w prawie budowlanym nie została zawarta precyzyjna "budowli". Zgodnie natomiast z przepisami podatkowymi, budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlą może być również urządzenie budowlane zapewniające możliwość korzystania z obiektu budowlanego do jakiego należy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prawo budowlane wskazuje z kolei, że budowlą jest każda konstrukcja budowlana, która nie jest budynkiem lub elementem małej architektury.

Przykłady budowli wymienione w ustawie to m.in:

 • lotniska,
 • drogi,
 • linie kolejowe,
 • mosty,
 • estakady,
 • tunele,
 • sieci techniczne,
 • wolno stojące maszty antenowe,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne,
 • budowle obronne (fortyfikacje),
 • budowle ochronne,
 • budowle hydrotechniczne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe
 • wolno stojące urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki,
 • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia.