statystyki

Prawo

handlowe prawo

wróć do działu: Prawo »

Jest to gałąź prawa wyodrębniona z prawa gospodarczego, obejmująca zespół norm, które regulują organizację przedsiębiorców oraz czynności handlowe między nimi lub między nimi a innymi osobami występującymi w obrocie gospodarczym: krajowym i zagranicznym. 

Najwięcej norm prawa handlowego ujęto w kodeksie spółek handlowych, który reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych. Natomiast w sprawach, które nie zostały w nim uregulowane, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Stosuje się je również wówczas, gdy wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki handlowej. Oznacza to, że prawo handlowe ściśle łączy się z prawem cywilnym w ramach tzw. jedności prawa cywilnego. Między kodeksem cywilnym a kodeksem spółek handlowych zachodzi stosunek lex specialis – lex generalis.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Prawo dla specjalisty