statystyki

Prawo

interes prawny

wróć do działu: Prawo »

Interes prawny
PRZYKŁAD
Spadkodawca w testamencie w taki sposób rozdysponował swoim majątkiem, że jego wierzyciele nie mają szans na całkowite zaspokojenie swoich wierzytelności.
W takim wypadku wierzyciele będą mieli interes prawny w udowodnieniu nieważności testamentu, na przykład z powodu stanu spadkodawcy, w trakcie pisania testamentu, wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Jest to interes osobisty, chroniony przez prawo. Jego wykazanie nakłada na określone organy obowiązek realizacji owego interesu lub usunięcie jego zagrożenia. Musi zawsze znajdować swoją podstawę w przepisach prawa materialnego, a także dać się obiektywnie stwierdzić. Stanowi też przesłankę skorzystania ze środków odwoławczych w postępowaniach. 

W procedurze administracyjnej jego wykazanie jest podstawą do zostania stroną w postępowaniu. Oznacza to, iż należy znaleźć taki przepis prawa materialnego, dzięki któremu postępowanie będzie dotyczyło danego interesu prawnego albo na podstawie którego można żądać czynności organu ze względu na swój interes. Musi go także wykazać osoba ubiegająca się o zaświadczenie od organu administracji ze względu na właśnie ów interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W postępowaniu cywilnym interes prawny jest przesłanką:

  • - żądania ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
  • - przystąpienia do strony w postępowaniu, jeżeli rozstrzygnięcie na jej korzyść może przynieść jakieś profity,
  • - żądania zabezpieczenia, będąc stroną lub uczestnikiem, jeżeli uprawdopodobni się roszczenie,
  • - wnioskowania o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

W postępowaniu karnym posiadanie interesu prawnego pozwala na złożenie wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia.

Andrzej Jankowski

Prawo dla specjalisty