statystyki

Prawo

nieuczciwa konkurencja

wróć do działu: Prawo »

Nieuczciwa konkurencja jest to dopuszczanie się przez przedsiębiorcę czynów nieuczciwej konkurencji, czyli działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Za takie czyny uważa się m.in.:

* wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

* wprowadzające w błąd oznaczenia towarów,

* wprowadzające w błąd naśladownictwo produktu (np. produkowanie podróbek),

* rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o konkurencie,

* nieuczciwą promocję i reklamę,

* utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Za czyny nieuczciwej konkurencji grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również karna.

Ewa Usowicz

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty