statystyki

Prawo

imprezy masowe

wróć do działu: Prawo »

Jest to odpłatna impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób.

Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób.

Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp.

Kluby sportowe od 1 sierpnia 2009 roku będą miały prawo stosowania zakazów wstępu osób, które naruszyły regulamin obiektu na okres do dwóch lat. Zakazy te zwane klubowymi były dotychczas stosowane praktyce, lecz nie miały wyraźnej podstawy w przepisach ustawowych. Była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dyskutowanych w toku procesu legislacyjnego Ostatecznie od zakazu klubowego przysługiwało będzie odwołanie do spółki Ekstraklasa SA.
Nowe przepisy wprowadzają też kategorię imprezy masowej podwyższonego ryzyka, podczas której parametry bezpieczeństwa zostają zaostrzone. O tym, czy impreza ma charakter podwyższonego ryzyka decyduje komendant powiatowy, rejonowy lub miejski policji.

Elektroniczna identyfikacja

Ustawa przewiduje rozbudowany system gromadzenia i dystrybucji danych osobowych, który ma w założeniu umożliwić kontrolowanie i eliminowanie najbardziej niebezpiecznych widzów. Organizatorzy imprez mają obowiązek wyposażenia stadionów w kompatybilne między sobą elektroniczne systemu identyfikacji osób, służące także do sprzedaży biletów. Systemy te zostaną stworzone według zasad określonych przez spółkę Ekstraklasa SA.
Sprzedaż biletu na mecz piłki nożnej może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotyczy do także małoletnich poniżej 18 roku, natomiast małoletni poniżej 13 roku mogą przebywać na stadionie jedynie pod opieką dorosłych. Bilety będą mogły być sprzedawane wyłącznie na miejsca siedzące.

Zakazy i kary

Służby porządkowe mają prawo sprawdzać bagaż widzów. Mogą tez odmówić wstępu osobie z ważnym biletem, jeśli została ona ukarana zakazem stadionowym krajowym lub zagranicznym z powodu przestępstwa lub wykroczenia przeciw porządkowi publicznemu. Nie wejdzie na imprezę osoba, która nie będzie chciała poddać się kontroli służb ochroniarskich, a także znajdująca się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ponadto porządkowy może odmówić wstępu każdemu, kto zachowuje się agresywnie oraz posiadającemu broń czy niebezpieczne narzędzia.

Dla szczególnie niebezpiecznych chuliganów stadionowych przewidziano karę pozbawienia wolności od 2 do 6 lat. Podobnie surowa kara przewidziana jest dla organizatora, który złamał zasady bezpieczeństwa. Na przykład za zorganizowanie imprezy bez wymaganego pozwolenia lub niezgodnie z warunkami ustawowymi. Wynosi ona od 6 miesięcy pozbawienia wolności, czyli tyle samo co za czyn polegający na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu ludzi lub mienia o wielkich rozmiarach.

Obowiązki organizatorów

Na organizatorów imprezy masowej nałożono liczne obowiązki. Należą do nich nie tylko przebudowa stadionów i monitorowanie przebiegu imprezy, ale także zapewnienie obecności służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku imprezy podwyższonego ryzyka wymaga się zatrudnienia 15 porządkowych na 200 osób i co najmniej 2 ochroniarzy na nastopne 100 uczestników, przy czym nie mniej niż 50 proc. ogólnej liczby służb porządkowych. W czasie imprezy zwykłej wystarczy 10 funkcjonariuszy na 100 uczestników, nie mniej niż 20 proc. członków ochrony.

Katarzyna Żaczkiewicz

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009, nr 62 poz. 504)

Prawo dla specjalisty