statystyki

Prawo

świadectwo energetyczne

wróć do działu: Prawo »

Energia, prąd, dystrybutorzy

Energia, prąd, dystrybutorzyźródło: ShutterStock

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych - czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Dokument zawiera następujące informacje:
dane identyfikacyjne budynku lub jego części,
• charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
• zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Posiadanie certyfikatu jest niezbędne podczas zbywania oraz wynajmowania mieszkania. Wydane świadectwo można wykorzystywać przez 10 lat od sporządzenia, chyba że w międzyczasie wprowadzono zmiany do charakterystyki energetycznej budynku.

Ustawodawca zastrzegł, że świadectwo nie może być sporządzone przez osobę, która jest zarządcą lub właścicielem budynku lub gdy przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego dotyczy. Zachwiałoby to obiektywność specjalisty.

Prawo dla specjalisty