Urlop rodzicielski można wykorzystać po urlopie macierzyńskim

Urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie rodzicom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub opłacają ubezpieczenie chorobowe. W przypadku urodzenia jednego dziecka trwa on 32 tygodnie. W przypadku narodzin wieloraczków trwa on 34 tygodnie.

Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części i wykorzystać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.