statystyki

Podatki

reguła wydatkowa

wróć do działu: Podatki »

Reguła wydatkowa – zalecenie Rady Ministrów, dotyczące wzrostu wydatków budżetu, zgodnie z którym, górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o 1 punkt procentowy.

Prawo dla specjalisty