Są to kwoty pieniężne od cudzego kapitału. Odsetki płaci się, gdy korzystamy z nie swoich pieniędzy lub jako karę za korzystanie z cudzych pieniędzy, tzw. odsetki karne. Odsetki mogą być ustawowe lub podatkowe, których stawka w danym okresie jest określona przepisami prawa. Mogą być także określone w umowie przez strony, które zawarły umowę, tzw. odsetki umowne. Odsetki stanowią formę odszkodowania za możliwość korzystania z cudzych pieniędzy. Jeśli dobrowolnie udostępnimy pieniądze, np. składając je do banku, otrzymujemy odsetki bankowe. W tym przypadku z naszych pieniędzy korzysta bank za naszą zgodą, a w umowie, którą zawieramy z bankiem, określone są kwoty należnych nam odsetek. Odsetki stanowią procent określonej sumy.

Stawka Okres obowiązywania
8,00% od 9 października 2014
10,00% od 4 lipca 2013
10,50% od 6 czerwca 2013
11,00% od 9 maja 2013
11,50% od 7 marca 2013
12,50% od 7 lutego 2013
13,00% od 10 stycznia 2013
13,50% od 6 grudnia 2012
14,00% od 8 listopada 2012
14,50% od 10 maja 2012 
14,00% od 9 czerwca 2011
13,50 % od 12 maja 2011
13,00 % od 6 kwietnia 2011
12,50 % od 20 stycznia 2011
12 % od 9 listopada 2010

W przypadku płaconych podatków mamy do czynienia z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę nalicza się też od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz w przypadku nienależnie otrzymanej nadpłaty podatku. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.

Bogdan Świąder