To formularz skierowany do podatników rozliczających się kwartalnie. Deklarację należy złożyć odpowiednio do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października i 25 stycznia.

W przypadku gdy dzień złożenia dokumentów przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Warto pamiętać, że kwartalne rozliczenie VAT, nie usuwa obowiązku przekazywania plików JPK_VAT każdego miesiąca.