Podatek liniowy to jedna z metod odprowadzania daniny. Polega na odliczeniu podatku, którego wysokość jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wymiar podatku liniowego obliczany jest w oparciu o jedną stawkę podatkową tj. 19 proc. Oznacza to, że wszyscy podatnicy opodatkowaniu podatkiem liniowym odprowadzają taką samą część swoich dochodów w formie daniny. Wraz ze wzrostem dochodów, nie wzrasta więc stawka, w oparciu o którą naliczany jest podatek. W związku z powyższym jest to metoda korzystna dla podatników o najwyższych dochodach, gdyż w przypadku podatku progresywnego, po przekroczeniu odgórnie określonej kwoty dochodu, byliby oni opodatkowani 32 proc. stawką. Podatnicy podatku liniowego muszą jednak pogodzić się z rezygnacją z preferencji typowych dla podatku progresywnego tj. np. możliwość odliczania ulg od podatku.