Podatek progresywny to danina, której wymiar oblicza się w oparciu o skalę podatkową. Podatek naliczany jest zgodnie ze stawką 18 proc. lub 32 proc. w zależności od dochodu podatnika. Stawka opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Gdy osiągnięty dochód przekracza dany próg podatkowy, następuje zmiana stawki podatkowej.
Przy tym rodzaju opodatkowania często mamy do czynienia z kwotą wolną od podatku odliczaną od podstawy opodatkowania. Gdy podatnik nie przekroczy odgórnie wskazanej kwoty, nie będzie obciążony podatkiem dochodowym. Nadwyżka dochodu nad ustalona kwotę podlega opodatkowaniu na normalnych zasadach.

Poza wykorzystaniem kwoty wolnej od podatku, przy tej metodzie opodatkowania przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, czego nie może wykorzystać odprowadzając podatek liniowy.