statystyki

Paremie łacińskie

Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis.

wróć do działu: Paremie łacińskie »

Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, lecz wykonanie przymusowe.

Prawo dla specjalisty