Dla leków refundowanych określone zostały wysokości limitów finansowania, do wysokości których leki te są refundowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeżeli cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania tego leku, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem.

Przykład:
Cena detaliczna leku wydawanego z 50% odpłatnością wynosi 15 zł, a jego limit 12 zł.
Opłata dla pacjenta: 50% z limitu + różnica pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem (50% x12zł)+(15zł - 12zł) = 6zł+3zł = 9zł

Źródło: NFZ