Od września br. zmieni się m.in. definicja paliw silnikowych, a preparaty smarowe zostaną opodatkowane wysoką stawką akcyzy
Podmiot przywożący te towary do Polski z innego kraju UE będzie musiał zapłacić VAT już w ciągu 5 dni od momentu sprowadzenia go do Polski.
Resort finansów chce w ten sposób załatać dziury w aktualnych regulacjach, które są wykorzystywane przez nieuczciwe podmioty.
Gdzie w pakiecie znajdowały się luki?

Luka 1

Zasadniczo pakiet paliwowy obejmuje paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Jego przepisy odwołują się jednak do definicji paliw silnikowych, którą znajdziemy w ustawie akcyzowej, a ta odnosi się do ich przeznaczenia (do napędu silników spalinowych). Chodzi więc o wyrób przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych.
Przedsiębiorcy argumentowali, że jeśli produkt nie jest przeznaczony, oferowany ani używany do takiego napędu, to nie może być uznany za paliwo silnikowe. A to oznaczałoby, że nie trzeba rozliczać podatku od takiego produktu już w ciągu 5 dni od jego sprowadzenia do kraju.