Zmiany w oznaczaniu niektórych grup towarów i usług oraz procedur (m.in. podzielonej płatności) przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT.
Eksperci podatkowi przyznają, że wprawdzie część wprowadzanych rozwiązań to uproszczenia, ale pojawiają się też nowe obowiązki dla podatników. Z kolei dla biur rachunkowych może się to wiązać z kolejnymi zmianami w oprogramowaniu księgowym oraz umowach z klientami, a także wymagać dodatkowego wysiłku związanego z analizą danych w JPK i korektą pliku. Czasu na przygotowania może być zaś mało, bo projekt przewiduje, że część zmienionych przepisów będzie stosowana, począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.