Krzysztof Tomaszewski: umowy

22 kwietnia 2015 r.

Fachowca można zatrudnić na umowę o dzieło

2 sierpnia 2010 r.

"Umowa ze sponsorem musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności"