Krzysztof Tomaszewski: spółki handlowe

7 maja 2014 r.

Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników spółki z o.o.