Piotr Szymaniak: Wszystkie

6 marca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Rząd zmierza do rozbudowania systemu e-myta

5 marca 2019 r.

Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?