Piotr Szymaniak: sądownictwo

17 grudnia 2018 r.

Protest pracowników sądowych: Będą premie dla urzędników, którzy nie poszli na L4?

13 grudnia 2018 r.

Protokolanci poszli na L4. Sądy chcą zapłacić nawet 500 zł za dzień pracy

12 grudnia 2018 r.

Resortowe remedium na strajk w sądach: Zastępstwo na śmieciówce

1 sierpnia 2018 r.

Dyrektorzy sądów na ławie oskarżonych