Sebastian Kryczka: Wszystkie

31 sierpnia 2019 r.

Czy z urlopu można odwołać także esemesem lub pocztą elektroniczną?

27 kwietnia 2019 r.

Kilka monitorów na biurku pracownika nie zdubluje przysługujących mu przerw

4 kwietnia 2019 r.

Nie każdy pracujący w biurze jest zwolniony z okresowych szkoleń bhp

3 lutego 2019 r.

Chory telepracownik wyjaśni okoliczności wypadku

13 października 2018 r.

Pod jakimi warunkami można zawrzeć klauzulę konkurencyjną podczas urlopu wychowawczego

29 września 2018 r.

Wielość zaległych urlopów może świadczyć nawet o przestępstwie

6 września 2018 r.

Po pobycie podwładnego w szpitalu za granicą konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych