Bartosz Marczuk: działalność gospodarcza

17 października 2008 r.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej