Tomasz Wróblewski: Wszystkie

30 sierpnia 2011 r.

Tomasz Wróblewski: Euro doszło już do kresu swojej drogi