Krzysztof Tomaszewski: wynagrodzenia i inne świadczenia