Patryk Słowik: Wszystkie

4 grudnia 2019 r.

Ustawodawca powinien wprowadzić jasne zasady odzyskiwania długów przez podmioty inne niż komornicy

4 grudnia 2019 r.

Europejska Agencja Leków dla DGP: Zanieczyszczenie w lekach na cukrzycę wykryto